Möten

MÖTESGUIDE


På grund av den pågående pandemin (COVID-19) kan vissa grupper välja att ställa in eller förändra förutsättningarna för sina möten.

Se respektive grupp för eventuella särskilda omständigheter.


Göteborgskretsens AA-grupper håller runt 60 AA-möten varje vecka.

All information om möten är baserad på de uppgifter som lämnats av respektive grupp.

Möteslokalen öppnar normalt cirka 30 minuter före mötesstart.


För mer information, telefonnummer, mejladresser, kartor m.m. - till de olika grupperna: klicka på respektive gruppnamn i mötesschemat eller välj "Alla grupper" nedan. 


Kretsens huvudsakliga mötestyper: 


Öppet möte = alla är välkomna, även icke-alkoholister (exempelvis anhöriga). 

Slutet möte = endast öppet för den som har en önskan att sluta dricka. 

Kvinnomöte = endast öppet för kvinnor som har en önskan att sluta dricka

Mansmöte = endast öppet för män som har en önskan att sluta dricka

Meditationsmöte = mötet består delvis av tyst meditation

YPAA = Ungdomsmöte (Young People A.A.)