Arkivet

Arkivet 

AA-GRUPPEN - DÄR ALLTING BÖRJAR

"AA-gruppen - där allting börjar" var temat för ett seminarium om AA-gemenskapens struktur som AA Göteborgskretsen höll den 31 mars 2007. Använd gärna materialet när du själv informerar om hur vår gemenskap fungerar!


Länk till Power Point-presentation


Resurser

Mötesprotokoll 12e Stegskommittén