Kommittéer

KOMMITTÉER


Service inom AA kan vara en viktig del i tillfrisknandet. Det finns mängder med uppdrag som väntar på just dig, allt ifrån att sätta upp affischer på offentliga anslagstavlor till att hålla föredrag - samt ungefär allting däremellan!


12:E-STEGSKOMMITTÉN


Göteborgskretsens 12e-stegskommittés syfte är att på ett övergripande plan verka för samordning av de AA grupper och medlemmar inom Göteborgskretsen som för AAs budskap vidare på avgiftningar, boenden, fängelser och liknande ställen där människor befinner sig som är i behov av AAs lösning.


Huvuduppgifterna för 12e-stegskommittén är:


  • Att vara en insamlande informationsbank för det tolvstegsarbete enskilda grupper och medlemmar utför ”utanför” sina gruppers ordinarie möten och vilka ställen det utförs på.
  • Samla kontaktinfo till medlemmar som är intresserade av att delta i detta arbete, dels för att kunna bistå med ”inhoppare” i kontinuerligt tolvstegsarbete och dels för att kunna bistå avgiftningar m fl med telefonnummer till AA medlemmar som är villiga att utföra enskilt tolvstegsarbete.
  • Hjälpa till med litteratur på ett sätt som kan vara svårt för enskilda grupper.
  • Anordna seminarier och workshopar för AA medlemmar, för utbyte av erfarenheter inom detta område.
  • Arbeta för att upprätthålla AAs goda anseende genom fortsatt kontakt med utomstående, då AA grupper och enskilda medlemmar inte längre kan upprätthålla den kontakten.


Vi vill verka för att AA blir mer känt för det allmänna inom Göteborgskretsens geografiska område men vårt arbete innebär inte att vi utför offentlig information till professionella och tredje person om AA; den typen av arbete utför kommittén för offentlig information (OI). Vårt arbete vänder sig uteslutande mot människor som har problem med alkohol, d v s traditionellt tolvstegsarbete. Däremot har vi av nödvändighet nära kontakt med både professionella och oi-kommittén då våra områden ligger nära varandra, bitvis är överlappande och så klart att vi båda verkar för att uppfylla vår femte tradition.


Vår kommitté är direkt ansvarig inför Göteborgskretsens gruppsamvete, och får sitt ekonomiska bidrag därifrån. Vår ordförande och sekreterare utses av desamma på två års rotationstid, och övriga tjänarposter inom kommittén utses av kommittén.


Om du är intresserad av att göra 12:e-stegsarbete så kan du kontakta oss på 12esteget@aa-goteborg.se 

Här görs det 12:e-stegsarbete!


TILLFÄLLE & PLATS

ANSVARIG GRUPP

Aleforsstiftelsen Alingsås

Slutenvården: 

en gång varannan månad (jämna månader)

Aleforsstiftelsen Alingsås

Öppenvården: 

fem ggr om våren samt fem ggr om hösten enligt särskilt program. 

Borås vuxenpsyk:

måndagar 19.00 - 20.00 jämna veckor. 

Borås kvinnogrupp

(ej upptagna i kretsen)

Kungälvs sjukhus,

avd. 10:

torsdagar jämna veckor.

Nordhemskliniken

Onsdagar 18:00-19:00

Marklandsgruppen går jämna veckor.

Vårvädersgruppen går ojämna veckor

Valet

En gång varannan mån.

Östra sjukhuset,

PK-huset: 

varannan torsdag (udda veckor) 18.00 - 19.00

SOIK

Samarbete- och informationskommittén


Vill du ha information om AA på din arbetsplats, skola eller förening? Tveka inte att kontakta oss: soik@aa-goteborg.se


Att föra AA:s budskap vidare till andra alkoholister är en del av tillfrisknandet i AA. Men det finns många fler än vi som kan nå lidande alkoholister - alla de människor som finns i alkoholistens närhet.


Genom att informera om AA på arbetsplatser, inom vården, i skolor, på anstalter etc, så når vi indirekt alkoholister med budskapet om att vi finns och att vi kan erbjuda en lösning. Inom Göteborgskretsen finns en kommitté som samordnar och förmedlar offentlig information. Denna kommitté håller regelbundet möten. Du finner tid och plats för nästa möte under aktuellt på startsidan.


Du som tillsammans med oss vill upp på barrikaderna för att sprida kunskap om AA är välkommen till nästa möte. Du kan också skicka ett mejl till soik@aa-goteborg.se 

Om du har någon idé om personer eller organisationer som vi skulle kunna kontakta för att få till stånd en informationsträff om AA så mottages den tacksamt.