Start

Att vara alkoholist i Göteborg

kan ha sina fördelar

AA erbjuder alla alkoholister som vill sluta dricka möjligheten till ett nytt och nyktert liv. I Göteborg med omnejd finns ett stort antal AA-grupper som med öppna armar tar emot nya medlemmar. Varje vecka hålls över 60 AA-möten i området. Att vara alkoholist i Göteborg har alltså sina fördelar - när beslutet att sluta dricka är fattat.


AA består enbart av alkoholister som själva funnit en lösning på sin sjukdom i AA. Varje AA-grupp är självstyrande utan inblandning från andra och finansierar sin verksamhet med frivilliga bidrag från de egna medlemmarna. Gruppens främsta syfte är att föra AA:s budskap vidare till de alkoholister som fortfarande lider av sin alkoholism.


Om du vill du sluta dricka, men ännu inte blivit AA-medlem, så rekommenderar vi dig att kontakta någon av kretsens AA-grupper eller någon annan i AA Sverige. Om du vill tala med en alkoholist om detta, ring: 073-7307669.

Kontakt

Telefon 073-7307669
Email kontakt@aa-goteborg.se

Frivilliga bidrag
PlusGiro 70 78 77-7


Nyhetsbrev

Prenumerera på
Göteborgskretsens nyhetsbrev!

Klicka här för att anmäla dig!
AKTUELLT I KRETSEN


Nya restriktioner samt rekommendationer som kan påverka våra möten kan ni läsa om på Folkhälsomyndighetens hemsida. Vi rekommenderar alla grupper att regelbundet läsa vilka nya regler som införs gällande detta. 


Kretsen välkomnar nya medlemmar i kretskommittén: Mimmi och Viktor som sekreterare resp. vice samt Anders som ny kassör! Vi tackar Pia, Johan och Lennart för sina starka serviceinsatser under den gånga mandatperioden på tjänarpsterna ordförande resp. sekreterare och kassör. Kretsen är alltjämt öppen för nomineringar till kretsordförande samt vice kassör och vice webmaster. Kretsens vice ordförande Torbjörn agerar ordförande tills vidare.

Känner du någon som skulle passa bra på de vakanta posterna? Skicka in era nomineringar till sekreterare@aa-goteborg.se så behandlar vi dessa på nästa kretsmöte! 


Kretsmöte anordnas av kretsen en gång i kvartalet. Nästa möte äger rum lördagen 19 mars, prel. tid kl. 11.30-14.30 och prel. plats: Kungsladugårds kyrka. Adress: Majgatan 2, 41475 Göteborg. Kallelse kommer som vanligt att gå ut en månad innan, med bekräftelse av tid & plats. 

Protokoll från senaste kretsmötet finns att hämta under "Arkiv" eller genom att klicka här

Kretsen är alltjämt öppen för nomineringar till ordförandeposten! 


Nästa SOIK-möte äger rum måndag 17/1 kl 18.30 i Oscar Fredriks församlingshem.


Centrumgruppen upphör med sina morgonmöten 0800

Ordinarie möteslista gäller, vilket innbär att första mötet på vardagar är 09.00 respektive 09.30 på lördagar och söndagar.

AA-litteratur och broschyrer

Kretsen har ett välfyllt lager med de böcker, broschyrer och annat material som säljs av AA i Sverige på licens av AA World Service och Grapevine inc. samt egenproducerat material godkänt av Servicekonferens eller Förtroenderådet. Vi erbjuder kretsens alla grupper och medlemmar att göra sina inköp via detta boklager. Som köpare slipper du betala porto och du kan plocka upp din beställning i Vårvädersgruppens lokaler på Inägogatan, antingen när gruppen har möten eller efter överenskommelse. För beställningar eller mer info, skicka ett mejl till litteratur@aa-goteborg.se.

Om denna sida

För att göra AA:s röst hörd i ett större sammanhang samarbetar Göteborgsområdets lokala AA-grupper i AA Göteborgskretsen. Grupper i Göteborg, Kungälv, Mölndal, Partille, Borås, Nödinge och på Hönö ingår i det frivilliga samarbetet inom Göteborgskretsen.


Den här webbplatsen informerar om sådant som i första hand berör dig som är medlem i någon av Göteborgskretsens AA-grupper och den blir vad vi medlemmar gör den till. Skriv några enkla rader till kretskommitten@aa-goteborg.se när din grupp har något att förmedla.

BEHÖVER DU ELLER EN VÄN HJÄLP? 

RING ELLER E-POSTA VÅR NATIONELLA JOUR: 

08-720 38 42 (öppet 11.00 - 13.00 & 18.00 - 20.00)

HELP@AA.SE