Start

Att vara alkoholist i Göteborg

kan ha sina fördelar

AA erbjuder alla alkoholister som vill sluta dricka möjligheten till ett nytt och nyktert liv. I Göteborg med omnejd finns ett stort antal AA-grupper som med öppna armar tar emot nya medlemmar. Varje vecka hålls över 60 AA-möten i området. Att vara alkoholist i Göteborg har alltså sina fördelar - när beslutet att sluta dricka är fattat.


AA består enbart av alkoholister som själva funnit en lösning på sin sjukdom i AA. Varje AA-grupp är självstyrande utan inblandning från andra och finansierar sin verksamhet med frivilliga bidrag från de egna medlemmarna. Gruppens främsta syfte är att föra AA:s budskap vidare till de alkoholister som fortfarande lider av sin alkoholism.


Om du vill du sluta dricka, men ännu inte blivit AA-medlem, så rekommenderar vi dig att kontakta någon av kretsens AA-grupper eller någon annan i AA Sverige. Om du vill tala med en alkoholist om detta, ring: 073-7307669.

Kontakt

Telefon 073-7307669
Email kontakt@aa-goteborg.se

Frivilliga bidrag
PlusGiro 70 78 77-7


Nyhetsbrev

Prenumerera på
Göteborgskretsens nyhetsbrev!

Klicka här för att anmäla dig!
AKTUELLT I KRETSEN


Kretsmöte hölls 4/6 och protokollet är under renskrivning/justering. När det är klart så kommer det att publiceras i Arkivet. Det som emellertid beslutades var att ett extra kretsmöte kommer att hållas lördag 30/7 med anledning av en ny periodicitet mellan mötena (första istället för sista månaden i varje kvartal). Det extra mötet kommer att vara förenklat och ha ett förkortat protokoll. Mer information om detta kommer att skickas ut inom kort. 


Kretsen är alltjämt öppen för nomineringar till kretsordförande, vice sekreterare samt vice webmaster. Kretsens vice ordförande Torbjörn agerar tillförordnad ordförande tills vidare. Känner du någon som skulle passa bra på de vakanta posterna? Skicka din nominering till sekreterare@aa-goteborg.se så behandlar vi den på nästa kretsmöte! 


Senaste regionmöte ägde rum i Kungsladugårdskyrkan den 11/6 och anordnades av Göteborgskretsen. Senaste protokollet finns tillgänligt i Arkivet. Nästa Regionsmöte äger rum 10 september 11.30-14.00 i Mellerud.


SOIK höll sitt senaste möte 23/5 och protokollet går att hitta i Arkivet. Kommitténs nästa möte kommer att hållas måndag den 29/8 kl. 17.00 – 18.30 i Oscar Fredriks församlingshem.


Centrumgruppen omvandlar två av sina möten, från slutna till öppna: måndagar 09:00-10:00 och fredagar 17:00-18:00  


Parillegruppen har startat upp möten även på fredagar 18:00-19:00. Kom  

gärna en halvtimma innan. Slutet möte.

AA-litteratur och broschyrer

Kretsen har ett välfyllt lager med de böcker, broschyrer och annat material som säljs av AA i Sverige på licens av AA World Service och Grapevine inc. samt egenproducerat material godkänt av Servicekonferens eller Förtroenderådet. 


Vi erbjuder kretsens alla grupper och medlemmar att göra sina inköp via detta boklager. Som köpare slipper du betala porto då det redan betalats av kretsen.


Du kan själv plocka ihop de böcker eller broschyrer som du vill ha i Vårvädersgruppens lokaler på Inägogatan. Viktigt att det som köps noteras i listan som ligger vid bokförrådet. Passa gärna på i samband med att gruppen har möten eller efter överenskommelse. Saknas något i lagret eller för att få mer info, skicka ett mejl till litteratur@aa-goteborg.se.


Om denna sida

För att göra AA:s röst hörd i ett större sammanhang samarbetar Göteborgsområdets lokala AA-grupper i AA Göteborgskretsen. Grupper i Göteborg, Kungälv, Mölndal, Partille, Borås, Nödinge och på Hönö ingår i det frivilliga samarbetet inom Göteborgskretsen.


Den här webbplatsen informerar om sådant som i första hand berör dig som är medlem i någon av Göteborgskretsens AA-grupper och den blir vad vi medlemmar gör den till. Skriv några enkla rader till kretskommitten@aa-goteborg.se när din grupp har något att förmedla.

BEHÖVER DU ELLER EN VÄN HJÄLP? 

RING ELLER E-POSTA VÅR NATIONELLA JOUR: 

08-720 38 42 (öppet 11.00 - 13.00 & 18.00 - 20.00)

HELP@AA.SE