Start


Välkommen!


Om du vill hitta ett möte snabbt

gå till

Möten -Grupper


---------------------------------


AKTUELLT I KRETSEN


12e stegs kommittén: Nästa möte är den 4/6 2023

I Mölndalsgruppens lokal i Fässbergskytkans församlingshem,

Terrakottegatan 3 B Mölndal. Välkommen!


Kretsmöte: Nästa kretsmöte hålls 12 augusti i kungsladugårdkyrkan.


Göteborgsgruppen stänger: Från och med onsdag den 31/5 stänger Göteborgsgruppen ner permanent. 


Senaste protokollet för 12e Stegskommittén finns nu i arkivet.


En dag i taget: Ny lokal för möten på lördagarna, läs mer här.


Senaste protokollet för Västra Regionen finns nu i arkivet.


Senaste protokollet för SOIK finns nu i arkivet.


Tjänare sökes: Kretsen är alltjämt öppen för nomineringar till kretsordförande, vice ordförande, vice sekreterare samt vice webmaster, alltså större delen av kretskommitén måste bemannas för att kunna fortsätta som vanligt. Känner du någon som skulle passa bra på de vakanta posterna? Skicka din nominering till sekreterare@aa-goteborg.se så behandlar vi den på nästa kretsmöte!
--------------------------

Att vara alkoholist i Göteborg

kan ha sina fördelar

AA erbjuder alla alkoholister som vill sluta dricka möjligheten till ett nytt och nyktert liv. I Göteborg med omnejd finns ett stort antal AA-grupper som med öppna armar tar emot nya medlemmar. Varje vecka hålls över 60 AA-möten i området. Att vara alkoholist i Göteborg har alltså sina fördelar - när beslutet att sluta dricka är fattat.


AA består enbart av alkoholister som själva funnit en lösning på sin sjukdom i AA. Varje AA-grupp är självstyrande utan inblandning från andra och finansierar sin verksamhet med frivilliga bidrag från de egna medlemmarna. Gruppens främsta syfte är att föra AA:s budskap vidare till de alkoholister som fortfarande lider av sin alkoholism.


Om du vill du sluta dricka, men ännu inte blivit AA-medlem, så rekommenderar vi dig att kontakta någon av kretsens AA-grupper eller någon annan i AA Sverige. Om du vill tala med en alkoholist om detta, ring: 073-7307669.

Kontakt

Telefon 073-7307669
Email kontakt@aa-goteborg.se

Frivilliga bidrag
PlusGiro 70 78 77-7


Nyhetsbrev

Prenumerera på
Göteborgskretsens nyhetsbrev!

Klicka här för att anmäla dig!
AA-litteratur och broschyrer

Kretsen har ett välfyllt lager med de böcker, broschyrer och annat material som säljs av AA i Sverige på licens av AA World Service och Grapevine inc. samt egenproducerat material godkänt av Servicekonferens eller Förtroenderådet. 


Vi erbjuder kretsens alla grupper och medlemmar att göra sina inköp via detta boklager. Som köpare slipper du betala porto då det redan betalats av kretsen.


Du kan själv plocka ihop de böcker eller broschyrer som du vill ha i Vårvädersgruppens lokaler på Inägogatan. Viktigt att det som köps noteras i listan som ligger vid bokförrådet. Passa gärna på i samband med att gruppen har möten eller efter överenskommelse. Saknas något i lagret eller för att få mer info, skicka ett mejl till litteratur@aa-goteborg.se.


Om denna sida

För att göra AA:s röst hörd i ett större sammanhang samarbetar Göteborgsområdets lokala AA-grupper i AA Göteborgskretsen. Grupper i Göteborg, Kungälv, Mölndal, Partille, Borås, Nödinge och på Hönö ingår i det frivilliga samarbetet inom Göteborgskretsen.


Den här webbplatsen informerar om sådant som i första hand berör dig som är medlem i någon av Göteborgskretsens AA-grupper och den blir vad vi medlemmar gör den till. Skriv några enkla rader till kretskommitten@aa-goteborg.se när din grupp har något att förmedla.

BEHÖVER DU ELLER EN VÄN HJÄLP? 

RING ELLER E-POSTA VÅR NATIONELLA JOUR: 

08-720 38 42 (öppet 11.00 - 13.00 & 18.00 - 20.00)

HELP@AA.SE