Grupper


Göteborgskretsen består av ett tjugotal AA-grupper som tillsammans håller runt 60 AA-möten varje vecka.


Kretsens grupper finns i dagsläget lokaliserade i fem olika kommuner: Göteborg, Borås, Partille, Lerum, Kungälv och Ale (se rubriker nedan).


För mer information om telefonnummer, mejladresser, kartor m.m. - klicka på respektive grupp nedan eller scrolla ner på sidan.


Det kan också finnas fler grupper inom kretsens upptagningsområde som valt att inte ansluta sig till kretsen. Dessa grupper kan istället gå att finna via AA Sveriges hemsida (länk).

Anonyma Alkoholister Göteborgskretsen

GÖTEBORG

Angered AA-ryhmä

Föreningen Iltatähti (Kvällsstjärnan)

Peppargatan 41

Gårdsten, Angered


Kontakt:

070-7942170

aafinskagruppen@gmail.com


Möten:

Tisdagar:

18.00 - 19.00 Finsktalande, Slutet möte

Centrumgruppen

Karl Gustavsgatan 6


Kontakt: 0702203521

aa.centrumgruppen.goteborg@gmail.com


Lokalen är handikappanpassad.


Praktiskt möte 19.30 första onsdagen i månaden


OBS! 

Fr.o.m. 1/8 kommer gruppen få ändrade mötestider.


Möten:

(Alla möten är slutna, om ej annat anges)

Måndagar

07.00 - 08.00 

09.00 - 10.00 Öppet möte

12.30 - 13.30

17.15 - 18.30 Kvinnomöte

19.30 - 20.30 (Fr.o.m. 1/8  NY TID 19.00 - 19.00)

Tisdagar 

09.00 - 10.00 Öppet möte

12.30 - 13.30

18.00 - 19.00 (Fr.o.m. 1/8 inget möte)

19.30 - 20.30 Stora Boken-möte (Fr.o.m. 1/8 NY TID 19.00 - 19.00)

Onsdagar

09.00 - 10.00

12.30 - 13.30

17.00 - 18.00 (Fr.o.m. 1/8 inget möte)

19.30 - 20.30 Traditionsmöte (Fr.o.m. 1/8 NY TID 19.00 - 19.00)

Torsdagar

09.00 - 10.00

12.30 - 13.30

19.30 - 20.30 Öppet möte (Fr.o.m. 1/8 NY TID 19.00 - 19.00)

Fredagar

09.00 - 10.00

12.30 - 13.30

17.00 - 18.00 Öppet möte (Fr.o.m. 1/8 inget möte)

19.30 - 20.30 (Fr.o.m. 1/8 NY TID 19.00 - 19.00)

Lördagar

09.30 - 11.00

12.30 - 14.00

17.30 - 18.30 (Fr.o.m. 1/8 NY TID 19.00 - 19.00)

Söndagar

09.30 - 11.00

12.30 - 14.00

17.30 - 19.00 (Fr.o.m. 1/8 NY TID 19.00 - 19.00)

En dag i taget

Stadsmissionen

Stigbergsliden 6B


Betlehemskyrkan

Karl Gustavsgatan 12B (BK Vasas står ovanför dörren)


Kontakt:

aa.gbg.endagitaget@gmail.com


Möten:

Torsdagar - Stadsmissionen

20.00 - 21.00 Nybörjarmöte - Öppet möte (1-3:e stegen)

Lördagar - Betlehemskyrkan

09.30 - 11.00 Meditationsmöte - Öppet möte (11:e steget) 

Praktiskt möte sista lördagen i månaden (efter ordinarie möte).

English Speaking Group

St Andrew's Church

Hvitfeldtsplatsen 2


Hållplats/Tram stop: Grönsakstorget


Kontakt/Contact:

englishaa.gbg@gmail.com

+46 (0)729396878


Alla våra möten är s.k. "hybrid", vilket betyder att vem som helst kan ringa in till mötet via Skype och delta på distans


All our meetngs are so called "hybrid" wich means that anyone can call or join by skype.


https://join.skype.com/i4inA4angqiu


Hemsida:

http://www.swenglishaagbg.com/Möten/Meetings:

Måndagar/Mondays

Swenglish YPAA - sharing may be done in either Swedish or English.

English speaking

Open meeting

Hybrid meeting (online + in-person)


Torsdagar/Thursdays

Literature study - we read from the AA literature and share about what we find.
English speaking

Open meeting

Hybrid meeting (online + in-person)


Lördagar/Saturdays

Meditation meeting - meeting starts with reading the Daily Reflection followed by a guided meditation.

English speaking

Open meeting

Hybrid meeting (online + in-person)


Frölundagruppen

Frölundagruppen

Grevegårdens Kyrka

Lingonvägen 28


Kontakt:

073-023 98 18

aafrolundagruppen@gmail.com


Möten:

Onsdagar

19.00 - 20.15 Slutna möten, bortsett ett öppet möte på första onsdagen i månaden.


Hagagruppen

Haga församlingshem 

Haga Östergata 30


Spårvagn: 3, 6, 11

Buss nr 764

Hållplats Hagakyrkan


Lokalen är handikappanpassad


sommarstängt mellan den 17/6 - 19/8


Möten:

Måndagar

19.00 - 20.00 Öppet möte

Hönögruppen

Församlingshemmet Hönö kyrka

Gårdavägen 36

475 42 Hönö


Entré till kyrkans församlingshem nå enklast via Ringvägen då församlingshemmet är beläget bakom kyrkan.


Kontakt:

honoggruppen@gmail.com


Möten:

Söndagar

18.00 - 19.30 Öppet möte


Lundengruppen

Danska Vägen 103


Kontakt:

aa.lundengruppen@gmail.com


Lokalen inte handikappanpassad


Möten:

Måndagar

19.00 - 20.00 Slutet möte

Torsdagar

19.00 - 20.00 Slutna möten, bortsett ett öppet möte på sista torsdagen i månaden.

Lördagar

19.00-20.00 Slutet möteMarklandsgruppen

Högsbo Församlingshem

Bankogatan 61


Kontakt: 

0700 24 14 07

marklandsgruppen@gmail.com


Lokalen är handikappanpassadMöten:

Onsdagar

19.00 - 20.00 Slutet möte

Torsdagar

18.00 - 19.00 Meditationsmöte - mötet inleds och avslutas med 5 minuter meditation, Sinnesrobönen bes sittande.

Fredagar

18.00 - 19.00 Slutet möte 

Lördagar

09.30 - 10.30 Slutet möte

Söndagar

18.00 - 19.00 Öppet möte.


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Aleforsstiftelsen (Göteborg), öppenvården.

Fem besök under vår resp. höst enligt speciellt program.


Valet, 1:a långgatan nr. 16 (Göteborg)

Ett besök varannan månad. 


Kontakta gruppen för mer information. 


Nordhemskliniken


Onsdagar jämna veckor 18:00 - 19:00


Detta uppdrag delas med Vårvädersgruppen, kontakta någon av grupperna för mer information.


Mölndalsgruppen

Fässbergskyrkans församlingshem

Terrakottagatan 3B

Mölndal


Kontakt:

aamolndalsgruppen@gmail.com


Spårvagn 2 eller 4 till Mölndals sjukhus.


Möten:

Torsdagar

18.30 - 19.30 Slutet möte

Söndagar

18.30 - 19.30 Slutna möten, bortsett öppet möte första söndagen i månaden.

Oscar Fredriksguppen

Församlingshemmet

Oscar Fredriks kyrkoplan


Kontakt:

aaoscarfredriksguppen@gmail.com


Möten:

Måndagar

18.30 - 19.30 Slutet möte.


Sinnesrogruppen

Carl Johanskyrkans församlingshem

Carl Johans Kyrkoplan 1, Göteborg


Kontakt:

sinnesrogruppen.gbg@gmail.com


Möten:

Måndagar

19.00 - 20.15 Öppet meditationsmöte. 


Sisters in Sobriety

Frivilligcentralen Pärlan

Danska Vägen 103


Hållplats Redbergsplatsen


Kontakt:

Sistersinsobriety-goteborg@hotmail.com


Möten:

Söndagar

18.00 - 19.00 Öppet kvinnomöte.


Vårvädersgruppen

Inägogatan 8A


OBS: Nr 8A på hörnet av Byalagsgatan kan lätt misstas för Inägogatan 8A.


Kontakt: 

0700  43 08 99

Info@aahisingen.se

aahisingen.seFör beställning av AA-litteratur: 

litteratur@aa-goteborg.se


Möten:

Tisdagar

19.00 - 20.00 Öppet möte

Torsdagar

19.00 - 20.00 Steg- & Traditionsmöte

Lördagar

09.30 - 10.30 Slutet möte


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Nordhemskliniken

Onsdagar ojämna veckor kl 18:00 - 19:00


Detta uppdrag delas med Marklandsgruppen, kontakta någon av grupperna för mer information.


Klintgruppen (Borås)


Sjöbo kyrka

Klintesväng 3, Borås


Kontakt:

076 760 61 38

aa.klintgruppenboras@gmail.com


Möten:

Onsdagar

19.00 - 20.00 Öppet meditationsmöte


Söndagar

17.00 - 18.00


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Aleforsstiftelsen (Alingsås), slutenvården

1 ggr jämna månader. 

Kontakta gruppen för mer information. 

Partillegruppen

Församlingshemmet (n.b.)

Gamla Kronvägen 36, Partille


Kontakt:

073 724 01 68

partillegruppen@gmail.com


AA Partillegruppen

C/o Partille församlingshem

Gamla kronvägen 36

43333 Partille


Lokalen är handikappanpassad.


Möten:

Måndagar

19.00 - 20.30 Slutna möten, bortsett från ett öppet möte på tredje måndagen i månaden. kom gärna en stund tidigare, vi öppnar kl 18.00


Fredagar

18.00-19.00 Slutet möte.

Dörren öppen ifrån 17.30.


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Östra sjukhuset, PK-huset

Torsdag varannan udda vecka 18.00 -19.00

Kontakta gruppen för mer information


Kungälvsgruppen

Fredriksbergsgatan 12, Kungälv


Kontakt:
070-251 54 06

Email: aakungalv@gmail.com


Lokalen är handikappanpassad.


Möten:

Söndagar

18.30 - 20.00 Slutna möten bortsett öppet möte första söndagen i månaden. 

Alegruppen

Församlingshemmet

Gamla Kilandavägen 17, Nödinge


Kontakt:
073-835 33 04

aaalegruppen@gmail.com


Lokalen är handikappanpassad.


Möten:

Onsdsagar

19.00 - 20.30 Slutna möten, bortsett öppet möte på första onsdagen i månaden.


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Kungälvs sjukhus avd. 10

Torsdagar jämna veckor.

Kontakta gruppen för mer information.

Lerumsgruppen

Hela Människans lokaler

Södra Långvägen 33, Lerum


Kontakt:

072-224 12 02

Lerumsgruppen@gmail.com


Lokalen är handikappanpassad.


Möten:

Fredagar

18.00-19.00 Slutet möte.


Öppet möte - Sista fredagen/månaden


Dörren öppen ifrån 17.00.