Grupper


Göteborgskretsen består av ett tjugotal AA-grupper som tillsammans håller runt 60 AA-möten varje vecka.


Kretsens grupper finns i dagsläget lokaliserade i fem olika kommuner: Göteborg, Borås, Partille, Kungälv och Ale (se rubriker nedan).


För mer information om telefonnummer, mejladresser, kartor m.m. - klicka på respektive grupp nedan eller scrolla ner på sidan.


Det kan också finnas fler grupper inom kretsens upptagningsområde som valt att inte ansluta sig till kretsen. Dessa grupper kan istället gå att finna via AA Sveriges hemsida (länk).

GÖTEBORG

Angered AA-ryhmä

Föreningen Iltatähti (Kvällsstjärnan)

Peppargatan 41

Gårdsten, Angered


Kontakt:

070-7942170


Möten:

Tisdagar 18.00 - 19.00

Finsktalande, Slutet möte

Centrumgruppen

Karl Gustavsgatan 6


Kontakt: 076-3455922


Lokalen är handikappanpassad.


Praktiskt möte 19.30 första onsdagen i månaden


Möten:

(Alla möten är slutna, om ej annat anges)

Måndagar

09.00 - 10.00

12.30 - 14.00
15.00 - 16.00 "Kom till tro"-möte

17.15 - 18.30 Kvinnomöte

19.30 - 20.30

Tisdagar 

09.00 - 10.00 Öppet möte

12.30 - 14.00

18.00 - 19.00

19.30 - 20.30 Stora Boken-möte

Onsdagar

09.00 - 10.00

12.30 - 14.00

17.00 - 18.00

19.30 - 20.30 Traditionsmöte

Torsdagar

09.00 - 10.00

12.30 - 14.00

19.30 - 20.30 Öppet möte

Fredagar

09.00 - 10.00

12.30 - 14.00

17.00 - 18.00

19.30 - 20.30

Lördagar

09.30 - 11.00

12.30 - 14.00

17.30 - 18.30

Söndagar

09.30 - 11.00

12.30 - 14.00

17.30 - 19.00

En dag i taget

Stadsmissionen

Stigbergsliden 6B


Kontakt:

aa.gbg.endagitaget@gmail.com

0708-959886


Möten:

Lördagar 09.30 - 11.00 Meditationsmöte (11:e steget). 

Praktiskt möte sista lördagen i månaden (efter ordinarie möte).

Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Nordhemskliniken, vårdavdelningen

Onsdagar ojämna veckor 19.00 - 20.00

Kontakta gruppen för mer information.

English Speaking Group

St Andrew's Church

Hvitfeldtsplatsen 2


Hållplats/Tram stop: Grönsakstorget


Kontakt/Contact:

englishaa.gbg@gmail.com

+46 (0)729396878


Möten/Meetings:

Måndagar/Mondays 

19.00 - 20.00 Öppet möte/open meeting "YPAA-Swenglish", delningar på svenska tillåtna/sharing in Swedish is allowed

Onsdagar/Wednesdays

19.00 - 20.00 Öppet möte/Open meeting

Torsdagar/Thursdays

19.00 - 20.00 Öppet möte/Open meeting

Lördagar/Saturdays

18.30 - 20.00 Meditationsmöte/Meditation meeting: en halvtimmes meditation och därefter delningar/half-hour meditation followed by sharing (tema Dagliga Reflektioner/theme Daily Reflections).

Frölundagruppen

Frölundagruppen

Grevegårdens Kyrka

Lingonvägen 28


Kontakt:

073-023 98 18


Möten:

Onsdagar

19.00 - 20.15 Slutna möten, bortsett ett öppet möte på första onsdagen i månaden.


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Nordhemskliniken, motivationsprogrammet 

Torsdagar (10 ggr/år) 10.30-11.15 enligt speciellt vår- & höstprogram

Kontakta gruppen för mer information.


Göteborgsgruppen

Göteborgsgruppen

Johanneskyrkan

Johannes Kyrkogång 1

Stigbergsliden


Möteslokal i norra läktaren. 


Praktiskt möte sista tisdagen i månaden


Möten:

Tisdagar 19.30 - 20.30 Slutna möten, bortsett ett öppet möte på första tisdagen i månaden.


Hagagruppen

Haga församlingshem 

Haga Östergata 30


Spårvagn: 3, 6, 11

Buss nr 764

Hållplats Hagakyrkan


Lokalen är handikappanpassad


Möten:

Måndagar

19.00 - 20.00 Öppet möte

Hönögruppen

Öckerövägen 94

475 42 Hönö


Gult hus, AA finns på andra våningen.

Parkering vid SE-banken/Norgårdens interiör, ca 50 m från möteslokalen.


Möten:

Söndagar 18.00 - 19.00 Öppet möte


Lundengruppen

Danska Vägen 103


Möten:

Måndagar

19.00 - 20.30 Slutet möte

Torsdagar

19.00 - 20.30 Slutna möten, bortsett ett öppet möte på sista torsdagen i månaden.


Marklandsgruppen

Högsbo Församlingshem

Bankogatan 61


Kontakt: 

0729 16 91 84


Lokalen är handikappanpassad


Möten:

Onsdagar

19.00 - 20.00 Slutet möte

Torsdagar

18.00 - 19.00 Meditationsmöte - mötet inleds och avslutas med 5 minuter meditation, Sinnesrobönen bes sittande.

Lördagar

09.30 - 10.30 Slutet möte

Söndagar

18.00 - 19.00 Öppet Stora Boken-studiemöte.


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Aleforsstiftelsen (Göteborg), öppenvården.

Fem besök under vår resp. höst enligt speciellt program.


Valet, 1:a långgatan nr. 16 (Göteborg)

Ett besök varannan månad. 


Kontakta gruppen för mer information. Mölndalsgruppen

Fässbergskyrkans församlingshem

Terrakottagatan 3B

Mölndal


Kontakt:

0731-460 111


Spårvagn 2 eller 4 till Mölndals sjukhus.


Möten:

Torsdagar

18.30 - 19.30 Slutet möte

Söndagar

18.30 - 19.30 Slutna möten, bortsett öppet möte första söndagen i månaden.

Oscar Fredriksguppen

Församlingshemmet

Oscar Fredriks kyrkoplan


Kontakt:

0765 909 351


Möten:

Måndagar 19.00 - 20.30 Slutet möte.


Sinnesrogruppen

Carl Johanskyrkans församlingshem

Carl Johans Kyrkoplan 1, Göteborg


Kontakt:

sinnesrogruppen.gbg@gmail.com


Möten:

Måndagar 19.00 - 20.15 Öppet meditationsmöte. 


Sisters in Sobriety

Frivilligcentralen Pärlan

Danska Vägen 103


Hållplats Redbergsplatsen


Möten:

Söndagar

18.00 - 19.00 Öppet kvinnomöte.Vårvädersgruppen

Inägogatan 8A


OBS: Nr 8A på hörnet av Byalagsgatan kan lätt misstas för Inägogatan 8A.


Kontakt: 

0738 04 58 31

info@aahisingen.se


För beställning av AA-litteratur: 

litteratur@aa-goteborg.se


Möten:

Tisdagar

19.00 - 20.00 Öppet möte

Torsdagar

19.00 - 20.00 Steg- & Traditionsmöte

Lördagar

09.30 - 10.30 Slutet möte
YPAA Into Action Gbg

Haga församlingshem 

Haga Östergata 30


Spårvagn 3, 6, 11 - Hagakyrkan

Buss nr 764 - Hagakyrkan


Lokalen är handikappanpassad


Kontakt:

072-7054328

ypaagbg@gmail.com

www.ypaagbg.se


Möten:

Tisdagar

19.00 - 20.00 Öppet möte.

Även online via Zoom (länk).

Torsdagar

19.00 - 20.00 Öppet möte.

Endast online via Zoom (länk)


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Stadsmissionens vårdavdelning

En gång i veckan.

Kontakta gruppen för mer information. 


Klintgruppen (Borås)

Sjöbo kyrka


Kontakt:

076 760 61 38

aa.klintgruppenboras@gmail.com


Möten:

Onsdag 19.00 - 20.00 Öppet meditationsmöte


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Aleforsstiftelsen (Alingsås), slutenvården

1 ggr jämna månader. 

Kontakta gruppen för mer information. Partillegruppen

Församlingshemmet (n.b.)

Gamla Kronvägen 36, Partille

Ingång vänster sida nedreplan ned mot ån. 


Kontakt:

0720 01 71 72


Möten:

Måndagar 19.00 - 20.30 Slutna möten, bortsett öppet möte på tredje måndagen i månaden. kom gärna en stund tidigare, vi öppnar kl 18.00


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Östra sjukhuset, PK-huset

Torsdag varannan udda vecka 18.00 -19.00

Kontakta gruppen för mer informationKungälvsgruppen

Församlingshemmet

Fredriksbergsgatan 12

Kungälv


Kontakt: 070-251 54 06


Lokalen är handikappanpassad.


Möten:

Söndagar 18.30 - 20.00 Slutna möten bortsett öppet möte första söndagen i månaden. 

Alegruppen

Församlingshemmet

Gamla Kilandavägen 17

Nödinge


Kontakt: 073-835 33 04


Lokalen är handikappanpassad.


Möten:

Onsdagar 19.00 - 20.30 Slutna möten, bortsett öppet möte på första onsdagen i månaden.


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Kungälvs sjukhus avd. 10

Torsdagar jämna veckor.

Kontakta gruppen för mer information.