Grupper
Anonyma Alkoholister Göteborgskretsen


Göteborgskretsen består av ett tjugotal AA-grupper som tillsammans håller runt 60 AA-möten varje vecka.


Kretsens grupper finns i dagsläget lokaliserade i fem olika kommuner: Göteborg, Borås, Partille, Kungälv och Ale (se rubriker nedan).


För mer information om telefonnummer, mejladresser, kartor m.m. - klicka på respektive grupp nedan eller scrolla ner på sidan.


Det kan också finnas fler grupper inom kretsens upptagningsområde som valt att inte ansluta sig till kretsen. Dessa grupper kan istället gå att finna via AA Sveriges hemsida (länk).


GÖTEBORG

Angered AA-ryhmä

Föreningen Iltatähti (Kvällsstjärnan)

Peppargatan 41

Gårdsten, Angered


Kontakt:

070-7942170

aafinskagruppen@gmail.com


Möten:

Tisdagar:

18.00 - 19.00 Finsktalande, Slutet möte

Centrumgruppen

Karl Gustavsgatan 6


Kontakt: 0702203521

aa.centrumgruppen.goteborg@gmail.com


Lokalen är handikappanpassad.


Praktiskt möte 19.30 första onsdagen i månaden


Möten:

(Alla möten är slutna, om ej annat anges)

Måndagar

09.00 - 10.00 Öppet möte

12.30 - 13.30
15.00 - 16.00 

17.15 - 18.30 Kvinnomöte

19.30 - 20.30

Tisdagar 

09.00 - 10.00 Öppet möte

12.30 - 13.30

18.00 - 19.00

19.30 - 20.30 Stora Boken-möte

Onsdagar

09.00 - 10.00

12.30 - 13.30

17.00 - 18.00

19.30 - 20.30 Traditionsmöte

Torsdagar

09.00 - 10.00

12.30 - 13.30

19.30 - 20.30 Öppet möte

Fredagar

09.00 - 10.00

12.30 - 13.30

17.00 - 18.00 Öppet möte

19.30 - 20.30

Lördagar

09.30 - 11.00

12.30 - 14.00

17.30 - 18.30

Söndagar

09.30 - 11.00

12.30 - 14.00

17.30 - 19.00

En dag i taget

Stadsmissionen

Stigbergsliden 6B


Betlehemskyrkan

Karl Gustavsgatan 12B (BK Vasas står ovanför dörren)


Kontakt:

aa.gbg.endagitaget@gmail.com


Möten:

Torsdagar - Stadsmissionen

20.00 - 21.00 Nybörjarmöte - Öppet möte (1-3:e stegen)

Lördagar - Betlehemskyrkan

09.30 - 11.00 Meditationsmöte - Öppet möte (11:e steget) 

Praktiskt möte sista lördagen i månaden (efter ordinarie möte).

English Speaking Group

St Andrew's Church

Hvitfeldtsplatsen 2


Hållplats/Tram stop: Grönsakstorget


Kontakt/Contact:

englishaa.gbg@gmail.com

+46 (0)729396878


Alla våra möten är s.k. "hybrid", vilket betyder att vem som helst kan ringa in till mötet via Skype och delta på distans


All our meetngs are so called "hybrid" wich means that anyone can call or join by skype.


https://join.skype.com/i4inA4angqiu


Hemsida:

http://www.swenglishaagbg.com/Möten/Meetings:

Måndagar/Mondays

Swenglish YPAA - sharing may be done in either Swedish or English.

English speaking

Open meeting

Hybrid meeting (online + in-person)


Torsdagar/Thursdays

Literature study - we read from the AA literature and share about what we find.
English speaking

Open meeting

Hybrid meeting (online + in-person)


Lördagar/Saturdays

Meditation meeting - meeting starts with reading the Daily Reflection followed by a guided meditation.

English speaking

Open meeting

Hybrid meeting (online + in-person)


Frölundagruppen

Frölundagruppen

Grevegårdens Kyrka

Lingonvägen 28


Kontakt:

073-023 98 18

aafrolundagruppen@gmail.com


Möten:

Onsdagar

19.00 - 20.15 Slutna möten, bortsett ett öppet möte på första onsdagen i månaden.


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Nordhemskliniken, motivationsprogrammet 

Torsdagar (10 ggr/år) 10.30-11.15 enligt speciellt vår- & höstprogram

Kontakta gruppen för mer information.


Hagagruppen

Haga församlingshem 

Haga Östergata 30


Spårvagn: 3, 6, 11

Buss nr 764

Hållplats Hagakyrkan


Lokalen är handikappanpassad


Möten:

Måndagar

19.00 - 20.00 Öppet möte

Hönögruppen

Församlingshemmet Hönö kyrka

Gårdavägen 36

475 42 Hönö


Entré till kyrkans församlingshem nå enklast via Ringvägen då församlingshemmet är beläget bakom kyrkan.


Möten:

Söndagar

18.00 - 19.30 Öppet möte


Lundengruppen

Danska Vägen 103


Kontakt:

aa.lundengruppen@gmail.com


Möten:

Måndagar

19.00 - 20.00 Slutet möte

Torsdagar

19.00 - 20.00 Slutna möten, bortsett ett öppet möte på sista torsdagen i månaden.

Lördagar

19.00-20.00 Slutet möteMarklandsgruppen

Högsbo Församlingshem

Bankogatan 61


Kontakt: 

0729 16 91 84

marklandsgruppen@gmail.com


Lokalen är handikappanpassad


Möten:

Onsdagar

19.00 - 20.00 Slutet möte

Torsdagar

18.00 - 19.00 Meditationsmöte - mötet inleds och avslutas med 5 minuter meditation, Sinnesrobönen bes sittande.

Fredagar

18.00 - 19.00 Slutet möte 

Lördagar

09.30 - 10.30 Slutet möte

Söndagar

18.00 - 19.00 Öppet Stora Boken-studiemöte.


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Aleforsstiftelsen (Göteborg), öppenvården.

Fem besök under vår resp. höst enligt speciellt program.


Valet, 1:a långgatan nr. 16 (Göteborg)

Ett besök varannan månad. 


Kontakta gruppen för mer information. Mölndalsgruppen

Fässbergskyrkans församlingshem

Terrakottagatan 3B

Mölndal


Kontakt:

0731-460 111

aamolndalsgruppen@gmail.com


Spårvagn 2 eller 4 till Mölndals sjukhus.


Möten:

Torsdagar

18.30 - 19.30 Slutet möte

Söndagar

18.30 - 19.30 Slutna möten, bortsett öppet möte första söndagen i månaden.

Oscar Fredriksguppen

Församlingshemmet

Oscar Fredriks kyrkoplan


Kontakt:

0765 909 351

aaoscarfredriksguppen@gmail.com


Möten:

Måndagar

18.30 - 19.30 Slutet möte.


Sinnesrogruppen

Carl Johanskyrkans församlingshem

Carl Johans Kyrkoplan 1, Göteborg


Kontakt:

sinnesrogruppen.gbg@gmail.com


Möten:

Måndagar

19.00 - 20.15 Öppet meditationsmöte. 


Sisters in Sobriety

Frivilligcentralen Pärlan

Danska Vägen 103


Hållplats Redbergsplatsen


Möten:

Söndagar

18.00 - 19.00 Öppet kvinnomöte.Vårvädersgruppen

Inägogatan 8A


OBS: Nr 8A på hörnet av Byalagsgatan kan lätt misstas för Inägogatan 8A.


Kontakt: 

0700  43 08 99

info@aahisingen.se


För beställning av AA-litteratur: 

litteratur@aa-goteborg.se


Möten:

Tisdagar

19.00 - 20.00 Öppet möte

Torsdagar

19.00 - 20.00 Steg- & Traditionsmöte

Lördagar

09.30 - 10.30 Slutet möte
Klintgruppen (Borås)


Sjöbo kyrka

Klintesväng 3, Borås


Kontakt:

076 760 61 38

aa.klintgruppenboras@gmail.com


Möten:

Onsdagar

19.00 - 20.00 Öppet meditationsmöte


Söndagar

17.00 - 18.00


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Aleforsstiftelsen (Alingsås), slutenvården

1 ggr jämna månader. 

Kontakta gruppen för mer information. 

Partillegruppen

Församlingshemmet (n.b.)

Gamla Kronvägen 36, Partille


Kontakt:

073 724 01 68

partillegruppen@gmail.com


AA Partillegruppen

C/o Partille församlingshem

Gamla kronvägen 36

43333 Partille


Lokalen är handikappanpassad.


Möten:

Måndagar

19.00 - 20.30 Slutna möten, bortsett från ett öppet möte på tredje måndagen i månaden. kom gärna en stund tidigare, vi öppnar kl 18.00


Fredagar

18.00-19.00 Slutet möte.

Dörren öppen ifrån 17.30.


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Östra sjukhuset, PK-huset

Torsdag varannan udda vecka 18.00 -19.00

Kontakta gruppen för mer information


Kungälvsgruppen

Fredriksbergsgatan 12, Kungälv


VIKTIGT!
Från och med den 3/9 är man åter i lokalen på Fredriksbergsgatan 12


Kontakt: 070-251 54 06


Email: aakungalv@gmail.com


Lokalen är handikappanpassad.


Möten:

Söndagar

18.30 - 20.00 Slutna möten bortsett öppet möte första söndagen i månaden. 

Alegruppen

Församlingshemmet

Gamla Kilandavägen 17, Nödinge


Kontakt: 073-835 33 04

aaalegruppen@gmail.com


Lokalen är handikappanpassad.


Möten:

Tisdsagar

19.00 - 20.30 Slutna möten, bortsett öppet möte på första tisdagen i månaden.


Uppdrag enligt 5:e traditionen/12:e steget

Kungälvs sjukhus avd. 10

Torsdagar jämna veckor.

Kontakta gruppen för mer information.