Alla dagar

MÖTESGUIDE


Göteborgskretsens AA-grupper håller runt 60 AA-möten varje vecka. Möteslokalen öppnar normalt cirka 30 minuter före mötesstart.


För besöksadress samt mer information såsom kontaktuppgifter, kartor m.m. - klicka på respektive gruppnamn tabellen. 


Kretsens huvudsakliga mötestyper: 


Öppet möte = alla är välkomna, även icke-alkoholister (exempelvis anhöriga). 

Slutet möte = endast öppet för den som har en önskan att sluta dricka. 

Kvinnomöte = endast öppet för kvinnor som har en önskan att sluta dricka

Mansmöte = endast öppet för män som har en önskan att sluta dricka

Meditationsmöte = mötet består delvis av tyst meditation

YPAA = Ungdomsmöte (Young People A.A.)


MÅNDAGAR

MÖTESTID

GRUPP & INFO

07.00 - 08.00

Centrumgruppen

Slutet möte

09.00 - 10.00

Centrumgruppen

Öppet möte

12.30 - 13.30

Centrumgruppen

Slutet möte

17.15 - 18.30

Centrumgruppen

Kvinnomöte

Må 19.00 - 20.00

English Speaking Group 

Swenglish YPAA - sharing may be done in either Swedish or English.

English speaking

Open meeting

Hybrid meeting (online + in-person)

Må 19.00 - 20.00

Hagagruppen

Öppet möte

Må 19.00 - 20.30

Partillegruppen

Slutet möte

Må 19.00 - 20.00

Lundengruppen

Slutet möte

Må 18.30 - 19.30

Må 19.00 - 20.15

Sinnesrogruppen

Meditationsmöte

Öppet möte

Må 19.30 - 20.30

Centrumgruppen

Slutet möte

TISDAGAR

MÖTESTID

GRUPP & INFO

Ti 09.00 - 10.00

Centrumgruppen

Öppet möte

Ti 12.30 - 13.30

Centrumgruppen

Slutet möte

Ti 18.00 - 19.00

Centrumgruppen

Slutet möte

Ti 18.00 - 19.00

Angered AA-ryhmä

Slutet, finsktalande möte

Ti 19.00 - 20.00

Vårvädersgruppen

Öppet möte

Ti 19.30 - 20.30

Centrumgruppen

Stora boken-möte

Slutet möte

ONSDAGAR

MÖTESTID

GRUPP & INFO

On 09.00 - 10.00

Centrumgruppen

Slutet möte

On 12.30 - 13.30

Centrumgruppen

Slutet möte

On 17.00 - 18.00

Centrumgruppen

Slutet möte

On 19.00 - 20.00

Klintgruppen

Meditationsmöte

Öppet möte

On 19.00 - 20.00

Marklandsgruppen

Slutet möte

On 19.00 - 20.15

Frölundagruppen

Slutet möte

On 19.30 - 20.30

Centrumgruppen

Traditionsmöte

Slutet möte

On 19.00 - 20.30

Alegruppen

Slutet möte

TORSDAGAR

MÖTESTID

GRUPP & INFO

To 09.00 - 10.00

Centrumgruppen

Slutet möte

To 12.30 - 13.30

Centrumgruppen

Slutet möte

To 18.00 - 19.00

Marklandsgruppen

Meditationsmöte

To 18.30 - 19.30

Mölndalsgruppen

Slutet möte

To 19.00 - 20.00

Vårvädersgruppen

Steg- & Traditionsmöte

Slutet möte

To 19.00 - 20.00

English Speaking Group

Literature study - we read from the AA literature and share about what we find.
English speaking

Open meeting

Hybrid meeting (online + in-person)

To 19.00 - 20.00

Lundengruppen

Slutet möte förutom sista tordagen i månaden som är ett öppet möte.

To 19.30 - 20.30

Centrumgruppen

Öppet möte

To 20.00 - 21.00

En dag i taget

Nybörjarmöte steg 1-3

Öppet möte

MÖTESTID

GRUPP & INFO

Fr 09.00 - 10.00

Centrumgruppen

Slutet möte

Fr 12.30 - 13.30

Centrumgruppen

Slutet möte

Fr 17.00 - 18.00

Centrumgruppen

Öppet möte

Fr 18.00 - 19.00

Marklandsgruppen

Slutet möte

Fr 18.00 - 19.00

Partillegruppen

Slutet möte

Fr 18.00 - 19.00

Lerumsgruppen
Slutet möte

Fr 19.30 - 20.30

Centrumgruppen

Slutet möte

FREDAGAR

LÖRDAGAR

MÖTESTID

GRUPP & INFO

Lö 09.30 - 10.30

Marklandsgruppen

Slutet möte

Lö 09.30 - 10.30

Vårvädersgruppen

Slutet möte

Lö 09.30 - 11.00

Centrumgruppen

Slutet möte

Lö 09.30 - 11.00

En dag i taget

Meditationsmöte 11:e steget
Öppet möte

Lö 12.30 - 14.00

Centrumgruppen

Slutet möte

Lö 17.30 - 18.30

Centrumgruppen

Slutet möte

Lö 19.00 - 20.00

Lunden gruppen

Slutet möte

18.30 - 20.00

English Speaking Group

Meditation meeting - meeting starts with reading the Daily Reflection followed by a guided meditation.

English speaking

Open meeting

Hybrid meeting (online + in-person)

SÖNDAGAR

MÖTESTID

GRUPP & INFO

Sö 09.30 - 11.00

Centrumgruppen

Slutet möte

Sö 12.30 - 14.00

Centrumgruppen

Slutet möte

Sö 17.30 - 19.00

Centrumgruppen

Slutet möte

Sö 18.00 - 19.30

Hönögruppen

Öppet möte

Sö 18.00 - 19.00

Marklandsgruppen

Öppet möte

Sö 18.00 - 19.00

Sö 18.30 - 19.30

Mölndalsgruppen

Slutet möte

Sö 18.30 - 20.00

Kungälvsgruppen

Slutet möte

Sö 17.00 - 18.00

Klintgruppen

Öppet möte