Mötestyper

MÖTESGUIDE

På grund av den pågående pandemin (COVID-19) kan vissa grupper välja att ställa in eller förändra villkoren för sina möten på obestämd tid. Se respektive grupp för eventuella särskilda omständigheter.


Göteborgskretsens AA-grupper håller runt 60 AA-möten varje vecka. Möteslokalen öppnar normalt cirka 30 minuter före mötesstart.


Kretsens huvudsakliga mötestyper: 


Öppet möte = alla är välkomna, även icke-alkoholister (exempelvis anhöriga). 

Slutet möte = endast öppet för den som har en önskan att sluta dricka. 

Kvinnomöte = endast öppet för kvinnor som har en önskan att sluta dricka

Meditationsmöte = mötet består delvis av tyst meditation

YPAA = Ungdomsmöte (Young People A.A.)


Kvinno- och mansmöten antas omfattas av AA:s Tredje Tradition - att det enda kravet för deltagande i AA är en önskan att sluta dricka, oberoende av kön.


För respektive grupps praktiska möten/arbetsmöte, se gruppens informationssida. 


Välj önskad mötestyp nedan.


ONLINEMÖTEN

DAG & TID

GRUPP & INFO

Tisdagar

19.00 - 20.00

YPAA Into Action GBG

Öppet möte

Online på begäran

Länk (Zoom)

Torsdagar

19.00 - 20.00

YPAA Into Action GBG

Öppet möte

Online på begäran

Länk (Zoom)

UNGDOMSMÖTEN (YPAA)

DAG & TID

GRUPP & INFO

EDAGAR

19.00 - 20.00


SLUTNA MÖTEN

DAG & TID

GRUPP & INFO

Måndagar


12.30 - 14.00
15.00 - 16.00

19.00 - 20.30

19.00 - 20.30

18.30 - 20.30

Partillegruppen

(Öppet möte 3:e måndagen i mån.)

19.30 - 20.30

Tisdagar

09.00 - 10.00
12.30 - 14.00

18.00 - 19.00

18.00 - 19.00

19.30 - 20.30

19.30 - 20.30

Göteborgsgruppen

(Öppet möte första tisdagen i månaden)

Onsdagar

09.00 - 10.00

12.30 - 14.00

17.00 - 18.00

19.00 - 20.00

19.00 - 20.15

Frölundagruppen

(Öppet möte första onsdagen i mån.)

19:00-20:30

Alegruppen

(Öppet möte första onsdagen i mån.)

19.30 - 20.30

Torsdagar

09.00 - 10.00

12.30 - 14.00

18.30 - 19.30

19.00 - 20.00

19.00 - 20.30

Lundengruppen

(Öppet möte sista torsdagen i mån.)

Fredagar

09.00 - 10.00

12.30 - 14.00

19.30 - 20.30

Lördagar

09.30 - 10.30


09.30 - 10.30 

09.30 - 11.00

12.30 - 14.00

17.30 - 18.30

Söndagar

09.30 - 11.00

12.30 - 14.00

17.30 - 19.00

18.30 - 19.30

Mölndalsgruppen

(Öppet möte första söndagen i mån.)

18.30 - 20.00

Kungälvsgruppen

(Öppet möte första söndagen i mån.)

ÖPPNA MÖTEN

DAG & TID

GRUPP & INFO

Måndagar

09.00 - 10.00

19.00 - 20.00

19.00 - 20.00

19.00 - 20.00

19.00 - 20.15

18.30 - 20:30

Partillegruppen

Endast tredje måndagen i mån.

Tisdagar

09.00 - 10.00

Centrumgruppen

Öppet möte

19.00 - 20.00

19.00 - 20.00

19.30 - 20:30

Göteborgsgruppen

Endast första tisdagen i mån.

Onsdagar

19.00 - 20.00

19.00 - 20.00

19.00 - 20:15

Frölundagruppen

Endast första onsdagen i mån.

19.00 - 20:30

Alegruppen

Endast första onsdagen i mån.

Torsdagar

19.00 - 20.00

19.00 - 20.30

Lundengruppen

Endast sista torsdagen i mån.

19.30 - 20.30

20.00 - 21.00

En dag i taget

Fredagar

17.00 - 18.00

Lördagar

09.30 - 11.00

Söndagar

10.00 - 11.00

17.00 - 18.00

18.00 - 19.30

18.30 - 20.00

Kungälvsgruppen

Endast första söndagen i mån

NYBÖRJARMÖTE

DAG & TID

GRUPP & INFO

Onsdagar

19.00 - 20.00

Torsdagar

20.00 - 21.00

ENGLISH SPEAKING

DAY & TIME

GROUP & INFO

Mondays

19.00 - 20.00

English Speaking Group

Open YPAA- meeting

Saturdays

18.30 - 20.00

English Speaking Group

Meditation meeting

SUOMENKIELINEN

(Finsktalande)

DAG & TID

GRUPP & INFO

Tisdagar

18.00 - 19.00

Angered AA-ryhmä

Slutet möte

KVINNOMÖTEN

DAG & TID

GRUPP & INFO

Måndagar

17.15 - 18.30

Söndagar

18.00 - 19.00

MEDITATIONSMÖTEN

DAG & TID

GRUPP & INFO

Måndagar

19.00 - 20.15

Torsdagar

18.00 - 19.00

20.00 - 21.00

En dag taget

Lördagar

09.30 - 11.00

En dag i taget

Öppet möte

18.30 - 20.00

HANDIKAPP-

ANPASSAT

DAG & TID

GRUPP & INFO

Måndagar


09.00 - 10.00

12.30 - 14.00
15.00 - 16.00

Centrumgruppen

Slutet möte


17.15 - 18.30

Centrumgruppen

Kvinnomöte

19.00 - 20.00

Centrumgruppen

Slutet möte

19.00 - 20.00

Hagagruppen

Öppet möte

19.00 - 20.00

Klintgruppen

Öppet möte

Tisdagar

09.00 - 10.00

12.30 - 14.00

18.00 - 19.00


Centrumgruppen

Slutet möte

18.00 - 19.00

Angered AA-ryhmä

Finsktalande

Öppet möte

19.30 - 20.30

Centrumgruppen

Slutet möte

Onsdagar

09.00 - 10.00

12.30 - 14.00

17.00 - 18.00

Centrumgruppen

Slutet möte


19.00 - 20.00

Marklandsgruppen

Slutet möte

19:00-20:30

Alegruppen

Slutet möte

(Öppet möte första onsdagen i mån.).

19.30 - 20.30

Centrumgruppen

Slutet möte

Torsdagar

09.00 - 10.00

12.30 - 14.00

Centrumgruppen

Slutet möte


18.00 - 19.00

Marklandsgruppen

Meditationsmöte

19.30 - 20.30

Centrumgruppen

Öppet möte

Fredagar

09.00 - 10.00

12.30 - 14.00

17.00 - 18.00

Centrumgruppen

Slutet möte

19.00 - 20.00

Hagagruppen

Slutet möte

19.30 - 20.30

Centrumgruppen

Slutet möte

Lördagar

09.30 - 10.30


Marklandsgruppen

Slutet möte

09.30 - 11.00

12.30 - 14.00

17.30 - 18.30

Centrumgruppen

Slutet möte


Söndagar

09.30 - 11.00

12.30 - 14.00

17.30 - 19.00

Centrumgruppen

Slutet möte


18.00 - 19.00

Marklandsgruppen

Öppet möte

18.30 - 19.30

Kungälvsgruppen

Slutet möte