AA-MÖTEN  
Sjöallén 9 Måndag 19.00 - 20.00  
Kungsbacka Tisdag    
Telefon 0721-76 89 69 Onsdag 19.00 - 20.00 Öppet möte

Fredag  
  Lördag  
  Söndag 10.00 - 11.00  
     
 
  AA Västergruppen