AA-MÖTEN  
Frivilligcentralen Pärlan Måndag    
Danska Vägen 103 Tisdag    
Hållplats Redbergsplatsen Onsdag    
Torsdag

  Fredag    
  Lördag    
  Söndag 18.00 - 19.00 Kvinnomöte
Öppna möten
     
 
  AA Sisters in Sobriety