AA-MÖTEN  
Högsbo Församlingshem Måndag    
Bankogatan 61 Tisdag    
Telefon 0768-858857 Onsdag 19.00 - 20.00
 
  Torsdag 18.00 - 19.00 Meditationsmöte. Mötet inleds och avslutas med vardera 5 minuter meditation. Sinnesrobönen bes sittande.
  Fredag    
Lördag 09.30 - 10.30  
Lokalen är handikappanpassad Söndag 18.00 - 19.00 Studiemöte Stora Boken
Öppet möte.
     
 
  AA Marklandsgruppen