AA-MÖTEN  
Klintesväng 3 (Församlingshemmet) Måndag    
E-post: aa.klintgruppenboras@gmail.com Tisdag
tel: 076 760 61 38
Möten som vanligt under sommaren
Onsdag 19.00 - 20.00 Öppet möte, meditationsmöte.

Torsdag


           Fredag


          Lördag 

Söndag 17.00 - 18.00
Öppet möte
     
 
  AA Sjöbo Klintegruppen