AA-MÖTEN  
Haga församlingshem (Musikrum 2 tr) Måndag 19.00 - 20.00 Öppet möte
Haga Östergata 30 Tisdag    
  Onsdag    
Spårvagn 1, 3, 6, 9, 11 - Hagakyrkan Torsdag    
Buss nr 764 - Hagakyrkan Fredag 19.00 - 20.00  
Lördag    
Lokalen är handikappanpassad Söndag    
 
  AA Hagagruppen