AA-MÖTEN  
St Andrew's Church Måndag 19.00 - 20.00 Open Meeting
Swenglish YPAA Group
Hvitfeldtsplatsen 2 Tisdag   Måndagsmötet tillåter delningar på svenska.
Hållplats Grönsakstorget Onsdag 19.00 - 20.00 Open meeting
Mail: englishaa.gbg@gmail.com
Tel: 0790-34 93 50
Torsdag 19.00 - 20.00 Open Meeting
  Fredag    
  Lördag 9.00-10.30 Meditationsmöte, en halvtimmes meditation och därefter delningar.
Tema Daily Reflections, Dagliga Reflektioner.
  Söndag    
     
 
  AA English Speaking Group