AA-MÖTEN        
Karl Gustavsgatan 6 Måndag   09.00 - 10.00 12.30 - 14.00   17.15 - 18.30 19.30 - 20.30
Tisdag   09.00 - 10.00 12.30 - 14.00   18.00 - 19.00 19.30 - 20.30
Telefon 0706 35 40 34 Onsdag   09.00 - 10.00 12.30 - 14.00   17.00 - 18.00 19.30 - 20.30
  Torsdag   09.00 - 10.00 12.30 - 14.00   17.15 - 18.30 19.30 - 20.30
Mer info - se gruppens hemsida Fredag   09.00 - 10.00 12.30 - 14.00 15.00 - 16.00 17.00 - 18.00 19.30 - 20.30
Lördag   09.30 - 11.00 12.30 - 14.00   17.30 - 19.00  
Lokalen är handikappanpassad Söndag   09.30 - 11.00 12.30 - 14.00   17.30 - 19.00  

Öppet möte
Kvinnomöte
Ungdomsmöte, vänder sig främst till unga
Meditationsmöte
      Stora Boken-möte tisdag 19.30

Praktiskt möte 19.30 första onsdagen i månaden
       
  AA Centrumgruppen Göteborg