AA-MÖTEN        
Karl Gustavsgatan 6 Måndag   07.00 - 07.45
08.00 - 08.45
09.00 - 10.00
12.30 - 14.00 17.15 - 18.30 19.30 - 20.30

Tisdag   07.00 - 07.45
08.00 - 08.45
09.00 - 10.00
12.30 - 14.00 18.00 - 19.00 19.30 - 20.30

Onsdag   07.00 - 07.45
08.00 - 08.45
09.00 - 10.00
12.30 - 14.00 17.00 - 18.00 19.30 - 20.30
  Torsdag   07.00 - 07.45
08.00 - 08.45
09.00 - 10.00
12.30 - 14.00   19.30 - 20.30
  Fredag   07.00 - 07.45
08.00 - 08.45
09.00 - 10.00
12.30 - 14.00 17.00 - 18.00 19.30 - 20.30
Lördag   09.30 - 11.00 12.30 - 14.00 17.30 - 19.00  
Lokalen är handikappanpassad Söndag   09.30 - 11.00 12.30 - 14.00 17.30 - 19.00  

Öppet möte
Kvinnomöte
Ungdomsmöte, vänder sig främst till unga
Meditationsmöte
     

Stora Boken-möte tisdag 19.30

Fredag 19.30 - tema: Kom till tro

Praktiskt möte 19.30 första onsdagen i månaden

       
  AA Centrumgruppen Göteborg