AA-MÖTEN  

Lilla Brännerigatan 2, Borås

Måndag    
Caroli församlingshem, finska verksamheten, Olotila Andrum. Tisdag    
Mejl:  boraskvinnogrupp@gmail.com Onsdag 18.30 Öppet möte sista onsdagen i månaden
OBS Första mötet: 190102 Torsdag    
Fredag    
  Lördag    
  Söndag    
     
 
  AA Borås Kvinnogrupp