AA-MÖTEN  
Västra Ringgatan 6, Alingsås
Kabomhuset trappa 2. 3:e våningen
Måndag 19.30 Öppet möte första måndagen varje månad.
 Telefon: 0708-562 581
Tisdag

  Onsdag    
  Torsdag 19.30
  Fredag    
  Lördag  
  Söndag  
     
 
  AA Alingsåsgruppen