www.aa-goteborg.se/gruppnamn
Vi hjälper dig och din grupp att lägga upp en hemsida med egen webbadress enligt ovanstående. Självklart kostar det inget - gruppen är ju redan med och bidrar till kretsen!

Den enda haken är att ni inte själva kan sköta era sidor på samma sätt som när ni har ett eget abonnemang. Ni måste skicka ert material till webmaster, som sedan lägger upp det på servern.

Självklart får gruppen också egen e-postadress, som blir gruppnamn@aa-goteborg.se. Vi ser till att alla mejl vidarebefordras automatiskt.

Kontakta webmaster@aa-goteborg.se för mer information!

På aa.se kan man ladda ner dokumentet "Riktlinjer för internet" för läsning och information om tillämpning av aa:s traditioner på internet. Dokumentet är en översättning av "Guidelines for internet" som är framtaget av Världsservicekontoret. Ladda ner genom att klicka på denna länk.

 

NÅGRA ENKLA REGLER
Strikt AA-innehåll.
Ingen reklam.

Inga stora nedladdningsbara
filer som t.ex. ljud och video.

 
Uppdaterad 2015-11-16